Monday, March 10, 2014

Watashi wa watashi ga ue de dosa suruhitsuyogaru mono o motte iru kamo shirenaiga, watashi wa anata ga mada kare o kangaeru shiru koto wa dekimasen

No comments:

Post a Comment